Voorwaarden

Welkom bij Jan Groot Elektro

Graag brengen wij u op de hoogte van onze verkoopvoorwaarden en Algemene voorwaarden

* Betaling pin of contant bij levering of vooruit in de winkel.

*Ruilen of retour brengen kan binnen 14 dagen met aankoopbon, ongeschadigd en in orginele verpakking. Met uitzondering van afgeprijsde artikelen. 

* Buiten ons assortiment speciaal voor u bestelde producten kunnen niet geruild of retour genomen worden.

* Het retour brengen of ruilen van mondverzorging producten of producten voor scheren en ontharen is in verband met de hygiene niet mogelijk.

* Defecte apparaten binnen de garantie (is aankoopbon), mogen maximaal 3 keer wprden hersteld. Na de vierde  keer zullen wij samen met de fabrikant een nieuw apparaat leveren.

* Wij bezorgen en installeren gratis binnen ons bezorgings gebied, buiten ons bezorgings doen wij geen leveringen u  kunt het apparaat echter wel zelf ophalen in de winkel.

* Bij reparaties werken wij met maximaal terieven. Besluit u na prijsopgave uw apparaat niet te laten repareren dan   brengen wij onderzoekkosten in rekening.

* Besluit u een nieuw apparaat bij ons aan te schaffen dan vervallen de eventuele onderzoekkosten.

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
   
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
   
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
   
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
   
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
   
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
   
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
   
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
   
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
   
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
   
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
   
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bezorging

       1. In een straal van 20 kilometer rond om Schagen bezorgen & installeren wij onze producten gratis. 

       2. In de volgende plaatsen en postcode gebieden:

          Schagen  Schagerbrug  Stroet Tuitjenhorn  t' Zand  t' Veld  Waarland  Winkel  Wieringerwaard   Anna-paulowna Breezand
          Warmenhuizen  Zijdewind  Burgerbrug   Burgervlotbrug  Barsingerhorn  Dirkshorn  Callantsoog  Groenveld  Kolhorn
          Lutjewinkel  Nieuwe-Niedorp  Petten  Schoorl   Heerhugowaard   Middenmeer  Wieringerwerf  Hippolytushoef  Oosterland 
 
       3. Dit zijn de Postcodes 1720 t/m 1778 en 1870 t/m 1873

       4. Buiten deze afstand doen wij geen levering en is het alleen mogelijk het product af te halen in de winkel.


       5. Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de hierboven genoemde algemene voorwaarden.